Penge før tiden

FREDERIKSHAVN:Selvangivelsen for 2003 udsendes som normalt midt i marts. Nyheden i år er, at indkomster og fradrag, som ToldSkat ikke kender, kan indberettes via internettet allerede fra den 4. februar. Det giver borgerne mulighed for at få årsopgørelsen sammen med selvangivelsen og dermed få eventuel overskydende skat udbetalt tidligere end ellers. Der er også andre nyheder på selvangivelsen 2003. Således vil lønmodtagere, der kun har et arbejdssted, få fortrykt et forslag til befordringsfradrag. Ejendomsvurderingen skrives direkte på ejendomsskemaet, der udsendes sammen med selvangivelsen. Derved spares udgifterne til en forsendelse.