EMNER

Penge fra fond skal bruges til renovering, redskaber og kurser

Idrætsfritidsordning etableres i den nuværende foyer ud til Rimmens Allé

FREDERIKSHAVN:Planen om at etablere en idrætsfritidsordning i forbindelse med Arena Nord er så god en idé, at kommunen netop har modtaget 400.000 kroner fra BG Fonden til at etablere fritidsordningen. Konstitueret skolechef Finn Christensen fortæller, at man i ansøgningen til fonden for det første havde bedt om støtte til renovering af lokalerne til IFOen , som den kaldes i daglig tale, for det andet om støtte til indkøb af redskaber og andre materialer i etableringsfasen og for det tredie om penge til at personalet i IFO kunne blive uddannet og få inspiration til hvordan dagligdagen skal fungere i den nye fritidsordning. Planen er indtil videre, at IFO skal ligge i det tidligere indgangsparti på den gamle idrætshal ud til Rimmens Allé. - Der er 190 kvadratmeter i selve foyeren, dertil kommer nogle tilstødende lokaler såsom mødelokale og toilet, så i alt regner vi med at have 270 kvadratmeter i den nye fritidsordning, forklarer Finn Christensen. De lokale politikere har ikke bevilliget penge til det nye pasningstilbud endnu, men i marts gav børne-og ungdomsudvalget grønt lys for at embedsmændene arbejdede videre med projektet og tirsdag efter påske fik man så pengene fra BG Fonden. - Vi skal nu igang med at udarbejde et indgrundlag til, hvordan man skal aktivere børnene om eftermiddagen som modvægt mod noget af den fysiske inaktivitet vi oplever blandt kommunens børn og en anden idé er at bygge bro mellem foreningslivet og de kommunale aktiviteter, siger Finn Christensen. Han håber og regner med at IFOen bliver en realitet og at den tages i brug, år Arena Nord står klar i 2005. Nu skal vi i gang med at drøfte med de foreninger, der er tilknyttet Arena Nord, om hvordan vi kan samarbejde.