Lendum

Penge fra Leader+

Landsbyrådet i Lendum har fået bevilget penge til anden etape af Leader+ projektet Leg i alle aldre, og så kan næsten hele legepladsen omkring skolen og hallen bliver gjort færdig inden sommerferien. Der skal laves en asfalteret multiboldbane i stedet for den gamle barkflisbane. Jorden fra denne udgravning er flyttet ind på græsset , og på og omkring denne jorddynge skal der laves en asfalteret mooncarbane. Senere bliver der opstillet et meget stort legetårn ved siden af jorddyngen med en bro imellem. Andre legeredskaber er en motorikbane, gynger, kolbøttestativ, en "abeskov", og der bliver opstillet bord/bænke. Alt dette bliver lavet nu i løbet af april og maj. Samtidig med sker der også noget på den anden side af Enghavevej, hvor der bliver lavet petanque-bane, legepladsen i anlægget bliver renoveret og der opføres et hus på 30 kvadratmeter med borde og bænke. SINDAL Julebelysningslaug En tidligere forretningsdrivende foreslår, at der dannes et julebelysningslaug, der fra og med julen 2003 påtager sig den opgave, fordi handelsstandsforeningen ikke længere magter opgaven.