Penge fra PPR til skoler med særlige behov

AALBORG:En styrkelse af puljen til skoler med særlige behov er nu kommet et skridt nærmere, efter at forslaget er blevet en del af skole- og kulturudvalgets samlede budgetforslag, som byrådspolitikerne skal drøfte i den kommende tid. Der er lagt op til, at puljen vokser fra to til fem mio. kr., og de tre mio. kr. ekstra til skolerne findes inden for det budget, som Psykologisk Pædagogisk Rådgivning råder over. Det vil sige, at skole- og kulturudvalgets budgetramme ikke udvides som en konsekvens af, at der afsættes flere penge til skoler med behov for eksempelvis at styrke elevgrundlaget eller sikre en mere hensigtsmæssig etnisk balance mellem eleverne. - Beslutningen er helt bestemt en håndsrækning til de dele af Aalborg Kommunes skolevæsen, som er under pres. Det er et pres, der ikke bliver mindre i fremtiden på grund af det frie skolevalg og regeringens store fokus på frit valg, som sætter de omtalte skoler under et endnu større pres, siger skole- og kulturudvalgsmedlem Thomas Kastrup-Larsen (S). SF og Socialdemokratiet har i forbindelse med debatten om puljen fokuseret på begrebet "udsatte" skoler, men skole- og kulturrådmand Nils Bell (V) mener ikke, at der er deciderede udsatte skoler, men der er skoler med særlige behov, understreger han. - Vi har ingen B-skoler i kommunen, siger rådmanden, der er godt tilfreds med beslutningen om, at pengene skal findes inden for PPR"s budget. Når PPR fordeler ressourcerne, skal der tænkes på skolerne med særlige behov, og skole- og kulturudvalget vil have lov til at være medsbestemmende i forbindelse med uddelingen af midlerne, forklarer Nils Bell.