Penge frigivet til ny port og parkeringsplads

SKAGEN:Byrådet frigav på sit seneste møde 110.000 kroner fra Genbrug og Affalds anlægsbudget til udskiftning af hovedporten, da den ikke lever op til kravene fra Arbejdstilsynet. Hovedporten ved indkørslen til genbrugspladsen, containerpladsen, deponeringsanlægget og forbrændingen skal ifølge reglerne have en såkaldt føleliste og fotocelle, der hindrer, at personer kommer i klemme, ligesom porten også skal have en nødstop-anordning, og disse krav kan den nuværende hovedport ikke leve op til. Da motoren i hovedporten desuden er så nedslidt, at der ikke kan fremskaffes nye reservedele til denne type motor, er planen at hele hovedporten skal skiftes ud med en ny, der kan leve op til de gældende sikkerhedsregler. Byrådet frigav ved samme lejlighed 300.000 kroner fra P-fonden til etablering af parkeringspladser ved Markvej/Spliidsvej i Skagen. Parkeringspladsen er næsten færdiganlagt. Der mangler faktisk kun at få lavet slidlag, afmærkning og beplantning. Parkeringspladsen er indrettet med plads til to busser og 10 personbiler heraf én invalideplads.