Aars

Penge i at udskifte varmerør

I de kommende år skal fjernvarmeværket i Aars gennemføre en omfattende renovering af ledningsnettet. Men derer fornuftig økonomi i investeringerne. - Der er omfattende økonomiske og energimæssige besparelser at hente ved at udskifte de gamle fjernvarmerør med nye højisolerede rør, siger Aars Fjernvarmeforsynings formand Svend Andersen. Udover de store investeringer i ledningsnettet skal varmeværket etablere et anlæg til dioxin-rensning. Efter en såkaldt præ-kvalifikationsrunde bliver arbejdet udbudt i licitation i løbet af november, og det skal efter planen være færdigt i løbet af 2005. Prisen for anlægget forventes at løbe op i mellem 20 og 30 mio. kroner.