Aars

Penge i at udskifte varmerør

} FORNUFT: I de kommende år skal fjernvarmeværket i Aars gennemføre en omfattende renovering af ledningsnettet. Men det er ikke blot mange penge, der skal investeres. Faktisk er der også fornuftig økonomi i det. - Fra den igangværende udskiftning af ledningsnettet for de 207 husstande i Dronningholmkvarteret ved vi, at der er omfattende økonomiske og energimæssige besparelser at hente ved at udskifte de gamle fjernvarmerør med nye højisolerede rør, siger Aars Fjernvarmeforsynings formand Svend Andersen. Udover de store investeringer i ledningsnettet skal varmeværket i gang med at etablere et anlæg til dioxin-rensning. Efter en såkaldt præ-kvalifikationsrunde bliver arbejdet udbudt i licitation. Det sker formentlig i løbet af november, og det skal efter planen være færdigt i løbet af 2005. Prisen for anlægget forventes at løbe op i mellem 20 og 30 mio. kroner.