Penge i kassen

Igen en sag om diskutabel p-bøde. Denne gang om uretmæssig benyttet handicapplads på grund af dårlig skiltning.

P-kontrolchef Jørgen Pedersen overvejer at tegne handicapsymboler i båsene. Fint nok, men ikke godt nok - der må tydelig skiltning til, som vender rigtigt! Skal ses ved indkørsel til båsen. Jeg gør opmærksom på dette, fordi jeg for nogle år siden fik bøde for parkering i en handicapbås ved Bilka. Jeg forsøgte at få den eftergivet, fordi symbolet på asfalten var usynligt, dækket af et halvt optøet ispanser, og skiltet var vendt mod indkørslen til p-rækken og vendte derfor kanten mod båsen, så det ikke sås, når man kører ind i denne. Selvfølgelig skal man se sig godt for, men på en kæmpe-p-plads ved et storcenter ser man ikke lige efter begrænsninger. Så skiltene bør være logisk anbragt og iøjnefaldende. At der var snesevis af frie pladser i området på dette tidspunkt, kunne måske have "fortalt" p-vagten, at her var tale om en uforsætlig fejl. Ved lidt omtanke havde han/hun måske forstået, at selv den største idiot kun ved et uheld ville parkere ulovligt i den situation. Men p-vagterne skal selvfølgelig ikke give sig af med sådanne vurderinger, da deres opgave er at skaffe penge i kassen. Var det så penge til kommunen eller til finansiering af p-pladsen og ikke til en privat pengemaskine, betalte jeg med større glæde. Formålet med p-bøde-systemet må være at få folk til at parkere kortest mulig tid, så andre kan komme til. Men på langt de pladser af ovennævnte karakter holder bilerne ikke længere end nødvendigt, og derfor opfylder p-bøderne ikke dette formål, men kun dette: flest mulige penge i kassen! Men altså Jørgen Pedersen: Husk, at tegninger på belægningen undertiden kan være usynlige!