EMNER

Penge kommer oplandsbyer til gode

Der skal etableres legepladser, torve med mere

BRØNDERSLEV:Otte oplandsbyer får andel i de penge, der er afsat til projekter i oplandsbyerne. Foreningerne har fået hovedparten af de beløb, de har søgt. Men der er skåret 10-15 procent, for at få pengene - de afsatte 250.000 kr. - til at række. Brønderslev Kommune har i år afsat 250.000 kr. til oplandsbyerne. De skal bruges til blandt andet torve, legepladser med mere. Brønderslev Kommunes økonomiudvalg foreslår en fordeling, således at der ydes 43.500 kr. til Jerslev og Omegns Borgerforening, 35.500 kr. til Thise Sogns Borgerforening, 35.500 kr. til Kraghede Borgerforening, 35.500 kr. til Sterup Borgerforening, 34.000 kr. til Serritslev Borgerforening, 29.750 kr. til Hallund-Hollensted Borgerforening, 20.400 kr. til Hellum Borgerforening og 13.200 kr. til Ø. Hjermitslev og Oplands Borgerforening. Pengene er fordelt via B.I.B.K.O. - Borgerforeningerne i Brønderslev Kommune. De byer, der ikke er kommet med projekter, er ikke kommet i betragtning. Der er 11 borgerforeninger i samarbejdet, og de har haft en del møder omkring fordeling af pengene. Økonomiudvalget har tidligere behandlet sagen, men fandt, at der skulle konkrete projekter på bordet. De er så kommet. Blandt andet er der udarbejdet detaljerede projekter for legepladser Økonomiudvalget har tillige anmodet om borgerforeningernes holdning til at få udarbejdet en politik med henblik på eventuelt at få andel i statslige puljemidler til forsøgsprojekter i landdistrikterne. Der er ikke taget stilling til, om ordningen skal fortsætte i de kommende år. Det drøftes i forbindelse med budgetforhandlingerne til efteråret, hvor der snakkes budget 2004. Det største projekt står Jerslev og Omegns Borgerforening for. Her planlægges en ny og sikker legeplads. - Vi er glade for, at et mangeårigt ønske nu kan opfyldes, siger en glad borgerforeningsformand, Kurt Bering, fra Jerslev. Også i Kraghede og Sterup er der planer om at etablere legepladser. I Serritslev skal pengene bruges til et torv, der er ved at blive etableret, og som forskønner byen. Det er borgerforeningen, der har etableret torvet i år, og det er accepteret, at pengene bruges hertil. De øvrige projekter er endnu ikke sat i gang, men vil blive det snarest.