EMNER

Penge-Mortensen trapper ned

”Penge-Mortensen”, den navnkundige formand for støtteforeningen til Hals forenede Sportsklubber, er efter eget ønske fratrådt posten som formand for at blive menigt bestyrelsesmedlem.

Lis og Erik Mortensen yder fortsat et stort arbejde i støtteforeningen.Arkivfoto

Lis og Erik Mortensen yder fortsat et stort arbejde i støtteforeningen.Arkivfoto

Her vil han fortsætte sit uegennyttige arbejde til fordel for ungdommen, som han har gjort gennem nu hele 35 år. Det er blandt andet helbredsmæssige årsager, der tvinger Erik Mortensen til at drosle ned på sine mange gøremål, men han understreger, at han gerne vil være aktiv behjælpelig i støtteforeningen i det omfang, man måtte ønske at gøre brug af hans arbejdskraft og erfaring. I sin seneste beretning kunne Erik Mortensen oplyse, at støtteforeningen i 2008 har bidraget med 102.000 kroner til Hals fS, hovedsageligt frembragt ved ugentlige bankospil i Hals Skoles aula. Han vil i øvrigt fortsat gerne påtage sig dette fredagshverv i samarbejde med sine mange, trofaste medarbejdere. Ikke mindst sidstnævnte modtog i øvrigt en stor tak fra den afgående formand. Til støtteforeningens bestyrelse var der genvalg af Lis Mortensen, Leon Strøm og Inger Strøm, som kompletteres af Birgit Dahl, Erik Mortensen, Irma Vester- gaard og Harald Vester- gaard.lup