Penge og tryghed

Vi kommer med milliarder af kroner, vi renoverer bygninger, vi skaffer håndværkere og andre i arbejde, og vi skaber først og sidst mere tryghed i de særligt udsatte boligområder, som går under betegnelsen ghettoer.

Så jeg er som konservativ boligordfører uhyre stolt over den nye boligaftale, vi netop har indgået i et bredt forlig mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre. Vi Konservative har nemlig hele tiden lagt vægt på, at der bliver afsat flere penge til renovering, og at vi får skabt mere blandede boligområder med plads til forskellige boligformer og folk fra brede sociale lag. Og det gør vi med aftalen, hvor vi afsætter penge til både renovering, nedrivning, nybyggeri, forbedringer af infrastrukturen i områderne samt en boligsocial indsats. Herudover bliver der skabt nye muligheder for salg af boligblokke og byggegrunde, og der bliver strammet op på anvisningsreglerne til områderne. Vi ved jo godt, at det almene byggeri har brug for en betydelig håndsrækning, hvis byggeriet skal leve op til moderne krav og standarder. Hvis vi gerne vil fastholde og tiltrække flere ressourcestærke beboere til de udsatte boligområder, så skal byggeriet se godt ud og være rart og trygt at bo i. Derfor er jeg også glad for, at vi har fået afsat ekstra fem milliarder kroner til renovering. Med aftalen afsætter vi også 500 millioner kroner årligt til nedrivning af boligblokke og en pulje på 150 mio. kr. årligt til forbedring af infrastrukturen. Alt sammen i årene 2011-16. Jeg er godt klar over, at renoveringer og nedrivninger ikke gør det alene, når vi skal løse ghettoproblemerne. Derfor vil der fortsat være mange penge til en boligsocial indsats i områderne - nærmere bestemt 440 mio. kr. årligt (2011-14). Indsatsen skal have fokus på at skabe trygge opvækstvilkår for børn og unge, beskæftigelses- og erhvervsmuligheder samt kultur- og fritidstilbud for børn og unge.