EMNER

Penge på vej til landsbytorv

Kommunen vil hjælpe med vedligehold af torv i landsbyerne

LØKKEN-VRÅ:Uenigheden mellem Landsbyrådet og teknisk udvalg om vedligeholdelse af lokale torvedannelser er på vej mod en løsning. Efter et møde mellem teknisk udvalg, borgmester Knud Rødbro og Landsbyrådets formand Jan Glenstrup, er teknisk udvalg indstillet på at give 25.000 kr. om året til torvene. - Torvene trænger måske til en lille økonomisk indsprøjtning til vedligehold, men teknisk udvalg har ikke penge til det, så vi har altid sagt nej, når de har søgt om tilskud. Men ved budgetlægningen for 2004 forsøger vi at få afsat 25.000 kr. ekstra til Landsbyrådet, som så skal fordele dem mellem torvene, oplyser teknisk udvalgs formand Kim Bach (fællesliste). Problemet har været oppe at vende jævnligt, siden landsbytorvet i Rakkeby blev anlagt, og det kommer til at vedrøre mange flere i år, eftersom nye "rum i hverdagen" er på vej som Leader+-projekter i Em, Børglum, Sdr. Harritslev, Vejby og Vrensted. Jan Glenstrup er tilfreds efter mødet i teknisk udvalg. - Før vi fik en afklaring, var vi betænkelige ved at gå videre i Leader +-programmet, og det lod vi teknisk udvalg vide. Vi sagde, at landsbytorvet i Rakkeby er en kommunal plads på linie med stationspladsen i Vrå, og at vi ikke kan leve med en forskelsbehandling, fortæller Jan Glenstrup. - Men min fornemmelse er, at vi blev imødekommet. Som jeg forstod det, blev problemet løst. For Jan Glenstrup var det ikke kun vigtigt at få kommunen til at give en skærv til torvevedligeholdelse, men også at få vedtaget, at når et nyt "rum i hverdagen" er blevet anlagt, skal der dannes et torvelaug med naboerne, repræsentanter fra lokalområdet og en repræsentant fra kommunen. Lauget skal forestå drift og vedligeholdelse af torvet. - Vi dannede også et torvelaug i Rakkeby, men det blev en overgang taget af banen igen, for at overlade hele arbejdet til beboerforeningen, fortæller Jan Glenstrup. Landsbyrådet vil dog formentlig opfordre kommunen til at droppe idéen om at lade rådet fordele pengene imellem torvelaugene, og i stedet for sende 4000 kr. om året direkte til hvert laug.