Lokalpolitik

Penge på vej til Vive Havn

Politikerne har fundet 212.500 kroner til havneprojekt

VIVE:De kan bare fortsætte, medlemmerne af Vive Bådelaug, der er i færd med at udvide den lokale havn. Politikerne er nemlig parate til at spytte 212.500 kroner i projektet, der koster det dobbelte. I denne uge har både teknik- og miljøudvalget samt økonomiudvalget sagt god for bevillingen, og da der også var enighed om den på byrådets budgetseminar for nyligt, så er det efter al sandsynlighed en formssag, at bevillingen skal endeligt konfirmeres af byrådet. Det er ikke kun de lokale politikere, der er positive over for projektet. Kystdirektoratet godkendte det tilbage i februar, efter at Kulturarvstyrelsen, Fiskeridirektoratet, Nordjyllands Amt og Hadsund Kommune havde meddelt, at de ikke havde noget at indvende. Projektet er da også så langt, at man har påbegyndt opfyldningen i fjorden, og har fået en pæn sending beton-elementer bragt til Vive Havn. Beton-elementerne skal indgå i den læ-mole, det hele drejer sig om. Den skal anlægges i den østlige ende af havne-området. - Så får vi også læ fra sydøst, sagde bådelaugets formand Søren M. Nielsen, da lauget for nylig havde jazz-dag på havnen. Ved den lejlighed var havnen godt og grundigt fyldt op af gæstende både, og formanden noterede sig som en sidegevinst, at der i fremtiden kan lægge flere både til i havnen. Arbejdet med havneudvidelsen skal for en stor del udføres af frivillig arbejdskraft, men selv om det står Vive-borgere bag, så kræver det i følge økonomiudvalgets dagsorden maskinkraft, når de ni pæle skal ned i fjordbunden, og der skal etableres en 150 kubikmeter stor stenkastning.