Penge retur til varmeforbrugerne

Brønderslev Forsyning har gjort vand- og varmregnskabet op - mildt vejr betyder, at der brugt mindre varme

Årsopgørelserne er netop nu på vej ud til de forbrugere, der får varme og vand fra Brønderslev Forsyning. - Året 2007 har vejrmæssigt været et meget mildt år - et af de mildeste i mange år. Det betyder, at forbrugerne generelt har brugt 10-20 procent mindre i varme. Det betyder jo så også, at forbrugerne får en tilbagebetaling af det for meget opkrævede acontobeløb, oplyser forsyningschef Anni Schjønning. - Tilbagebetalingen sker ved en modregning i den første aconto-rate her i 2008. Hvis tilbagebetalingen er større end første acontorate, vil det overskydende beløb bliver indsats på forbrugernes nem-konto. Sammen med årsopgørelsen sender Brønderslev Forsyning nye acontoopkrævninger for 2008. - Men forbrugere, der er tilmeldt betalingsservice får besked om den nye acontorater via PBS. De øvrige forbrugere modtager giroindbetalingskort på de nye acontobeløb. Taksterne for varme er uændret i 2008 i forhold til 2007, mens taksterne for vand er hævet med to kroner i 2008. At vandtaksterne er hævet skyldes, at en ny lovbestemmelse er på vej. Den stiller øgede krav til blandt andet beskyttelse af grundvand og kildepladser - krav som vil medføre øgede udgifter for vandværkerne. Taksten for spildevand er prisfremskrevet med fem procent. - Forsyningen arbejder meget målrettet mod en så stabil takstpolitik som overhovedet muligt, understreger forsyningschefen. Ny takster er vedtaget for 2008 - og alle priser er med moms. Varme kommer til at koste 825 kroner er MWh. Vand koster 15,67 kroner per kubikmeter - heraf udgør statsafgiften 6,26 kroner. Og spildevand koster 28,10 kroner per kubikmeter - heraf udgør statsafgiften mellem en og halvanden krone.