Naturkatastrofer

Penge til alle langs Limfjorden

Stormrådet har afgjort, at vandstanden i Limfjorden i forbindelse med sidste søndags storm var udtryk for en stormflod. Derfor er alle ramte husejere omkring fjorden berettiget til at søge om erstatning fra en særlig pulje.

Med 1,88 meter over det normale var vandstanden ved Løgstør i fredags den tredje højeste i de 77 år, man har målt den slags. Ved Rønbjerg, Thisted og Aalborg nåede fjorden, da den stod højest, henholdsvis 1,62, 1,47 og 1,34 meter over det normale. Det var disse tal, der i går uden vaklen fik Stormrådet til at fastslå, at der i hele Limfjorden var tale om stormflod - og at alle langs fjorden derfor er berettiget til at søge erstatning fra en særlig pulje. - Tallene godtgør, at der var tale om en ekstremt høj vandstand hele vejen mellem Hals og Thyborøn, siger Hans Reymann-Carlsen, sekretariatschef i Stormrådet til NORDJYSKE. Afgørelsen betyder, at alle, der har haft skader, frem til 14. marts kan søge erstatning gennem deres forsikringsselskab. Siger Stormrådet ja, får man udgiften til reparation eller udskiftning dækket - dog fratrukket en selvrisiko på fem eller 10 procent. soeren.wormslev@nordjyske.dk