Lokalpolitik

Penge til analyse

HJØRRING:Byrådet har besluttet at skyde 500.000 kroner i en undersøgelse af detailhandlen. Pengene findes på udvalget for teknik og miljøs budget og det betyder udskydelse af en busvendeplads ved Vellingshøjvej. Teknisk Forvaltning vurderer, at det er trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt at udskyde projektet. Udvalgsformand Ole Ørnbøl (S) fortalte byrådet, at man forventer analysen af detailhandlen er færdig inden amtets regionplan vedtages til efteråret. Analysen blev vedtaget enstemmigt.