Penge til at få flere i job

Virksomhederne kan få støtte til nye jobinitiativer

HJØRRING:En af de store udfordringer for landets virksomheder er at finde kvalificeret arbejdskraft. Derfor gælder det om at udnytte alle muligheder for at få flere ud på arbejdsmarkedet. Det Lokale Beskæftigelsesråd har en pulje på godt 2,1 mio. kr., som virksomhederne kan få del i, hvis de har nye ideer til konkrete og utraditionelle projekter, som kan være med til at fastholde eller ansætte personer, som har behov for en særlig indsats for at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet. - Der skal være tale om nyskabende initiativer, og de skal pege ud mod arbejdsmarkedet. Der er tale om en forsøgsordning, så vi er spændte på at høre, hvilke ideer virksomhederne har, siger Jobcenterchef Vivi Frost Nielsen, Jobcenter Hjørring. Hun giver som eksempler på mulige ideer tilbud om fysisk træning eller psykologisk bistand, mens der ikke vil kunne gives tilskud fra denne pulje til eksempelvis 10 job med løntilskud, for der skal tænkes i nye baner. Ansøgninger om penge kan løbende sendes til Det Lokale Beskæftigelsesråd, som vil behandle hver enkelt ansøgning individuelt. Det lokale Beskæftigelsesråd kan støtte erhvervslivet i nye tiltag, som kan gavne indsatsen på beskæftigelsesområdet. Rådet vil på fire møder i den kommende tid informere om rådets virke og fortælle om, hvad virksomhederne kan bruge Det lokale Beskæftigelsesråd til. Møderne finder sted onsdag 26. september fra kl. 14-16 på rådhuset i Hirtshals, torsdag 27. september fra kl. 16-18 på Sindal Rådhus, mandag 1. oktober fra kl. 10-12 på Jobcenter Hjørring og tirsdag 2. oktober fra kl. 14-16 på rådhuset i Vrå. Virksomhederne kan også få informationer om mulighederne for at rekruttere nye medarbejdere hos Jobcenter Hjørring. Jobcenterchef Vivi Frost Nielsen peger på, at der er mulighed for at få økonomisk støtte til personer med særlige behov, når det eksempelvis gælder praktikophold, løntilskud, betaling for en mentor og opkvalificering.