Penge til at gøre godt med

AABYBRO:Socialudvalget kunne ikke imøde alle ønsker, da politikerne skulle uddele første pulje af paragraf 115-midlerne for 2005. Det er penge, som kommunen får fra staten øremærket til at støtte det frivillige sociale arbejde. Der var nemlig ansøgninger for 131.000 kr., og den samlede pulje udgjorde kun 99.000 kr. Desuden vedtog udvalget atgemme de 26.500 kr. til anden runde i 2005. Men Ældre- og Handicaprådet fik 14.500 kroner til udgivelsen af en udgave af bladet Senior Nyt. Aabybro,Biersted, Nørhalne og Gjøl Pensionistforening fik 12.000 kr., mens Birkelse Pensionistforening blev begavet med 10.000 kr. Den Internationale Venskabsforening og Handicapgruppen ved FristrupRideklub fik hver 5.000 kr., mens ÆldreSagen blev støttet med 3.500 kr., ligesom Dansk Røde Kors. Dansk Blindesamfund, Børns Vilkår og AabybroSenior Daghøjskole fik hver 3.000 kr. Endelig var der 2.000 kroern til VennekredsenforAabybro Plejehjem, Birkelse Plejecenters Vennekreds, Kildevangen på Gjøl og Tirsdagsklubben i Torvestræde i Aabybro. Hverken Jørgen Hellum (S) eller Anemie Bang Pedersen (V) fra socialudvalget deltog i behandlingen af punktet, da begge er inhabile.