Penge til bedre trivsel

Ældre- og handicapudvalget har godkendt ansøgninger til tre projekter, der skal styrke trivsel og arbejdsglæde i kommunen

AALBORG:Ældre- og handicapudvalget har godkendt tre ansøgninger til Forebyggelsesfonden, der blev oprettet af Folketinget i 2007 med en kapital på tre mia. kroner. Fra i år og fremefter vil fonden udbetale 350 mio. kroner pr. år, og nogle af dem vil Aalborg Kommune gerne have fingrene i. Det største projekt, man ønsker medfinansiering til, hedder "stresshåndtering og trivsel". Et projekt, som Aalborg Kommune deltager i sammen med 12 andre kommuner samt Falck Health Care. Formålet er at bidrage til en kultur på arbejdspladsen, der giver medarbejdere og ledere mere lyst til at blive. Projektet gennemføres i ældreområde Øst, hvor alle medarbejdere indgår, og ældreområde Vest er kontrolområde. Det samlede budget udgør knap 25 mio. kroner. Det andet projekt, som man ønsker penge fra Forebyggelsesfonden til, er projekt "stærk rengøring". Forbedre rengøringspersonalets trivsel og sundhed, hvilket skulle mindske nedslidning og øge fastholdelse er formålet med projektet. Målgruppen er alle cirka 600 ansatte i Aalborg Kommune, som udfører rengøring på kommunens skoler, kontorer, institutioner, m.v. Projektet skal løbe i perioden 2008 til 2010, hvis der bliver bevilliget penge. Det sidste projekt, man har sendt en ansøgning for, hedder "motion, kost og coaching". Som det antydes, så er formålet at tydeliggøre kostens betydning for et varigt vægttab, øge interesse og bevidsthed omkring vigtigheden af at motionere samt højne deltagernes trivsel og arbejdsglæde. Projektet gennemføres på baggrund af erfaringer fra et pilotprojekt i ældreområde Nordvest. Der afvikles otte forløb med otte deltagere på hvert hold. Det samlede budget udgør 361.000 kroner.