Penge til Dagcenter og Huset

SINDAL:Dagcentret i Markedsgade har førsteprioritet, når socialudvalget skal fordele de anlægskroner, som er til rådighed på området for i år. Det står klart efter et møde i socialudvalget, hvor der blev sat navne på en god del af budgettet på ialt 500.000 kroner, og allerførst skal der investeres 70.000 kroner i hjælpemidler i Dagcentret. Dernæst skal Dagcentrets leder Marianne Mohlin til at indhente tilbud på energibesparelse og udsugningsanlæg ved rengøringsmidler. - På sigt vil det gavne sundheden, siger socialudvalgsformand Nanna Andersen (V). Kommunalbestyrelsen besluttede sidste efterår, at nogle etrums boliger ved Mosbjerg Ældrecenter og beskyttede boliger på Færøvej skal renoveres og laves til ældreboliger, og i den forbindelse vil socialudvalget afsætte penge fra anlægsbudgettet til installering af brandalarmer. Desuden er der formentlig behov for ekstra IT-investering indenfor hjemmeplejen, hvilket undersøges. Pulje til værested - Vi har ikke prioriteret hele beløbet. Måske bliver der noget til køkkenudstyr på Vendelbohjemmet. Behovet skal undersøges, men det er sikkert, at der bliver holdt noget af anlægsbudgettet tilbage til værestedet, som jo skal flytte til huset i Nørregade 91, forklarer Nanna Andersen. Hun har endnu ikke fået svar fra Arbejdstilsynet på, om kommunen får en dispensation, så værestedet for de sindslidende i har lov til at benytte Huset Nørregade 40 resten af året. - Det er træls at vi skal gå så længe og vente på et svar, tilføjer Nanna Andersen.