Gjøl

Penge til de gode ideer

Mange foreninger og institutioner på egnen har nydt godt af Egnsbank Han Herreds Fonds halvårlige uddelinger til støtte for gode ideer i lokalområdet. Nærmere betegnet 136. Nu er tiden inde igen, hvis en forening eller anden gruppe har en ide, de vil søge penge til. Sidste frist er 1. september, og ansøgere fra Gjøl i øst til Vesløs i vest kan komme i betragtning. Ialt er der til nu næsten uddelt 1,3 mio. kr. fra fonden. Den blev oprettet i 1992 og stod urørt i 10 år til der var et passende afkast at gøre godt med.