Penge til ekstra motorvejsspor

Der er udsigt til statskroner til en række byggeprojekter i Nordjylland i 2005

NORDJYLLAND:Bilister, der især i morgentimerne oplever kø på vej nordfra mod Limfjordstunnelen, kører mod lysere tider. I 2006 vil den sydgående motorvej ved Bouet være udvidet med et ekstra spor, takket været 47,9 mio. statskroner. Arbejdet med at anlægge det tredje spor begynder næste år, hvis regeringens forslag til finanslov bliver vedtaget i Folketinget. At projektet skulle i gang i 2005, blev en række partier enige om allerede i november i fjor. Men med finanslovsforslaget sættes der kroner bag ordene: 35,8 mio. kr. næste år og de sidste 5,1 mio. kr. i 2006. Motorvejsprojektet er ét blandt en række nordjyske anlægsprojekter i forslaget. Også på Aalborg Universitet bliver der byggeri for statspenge næste år. Der er afsat 2,7 mio. kr. til nybyggeri til bioteknologi, og mere beskedne 100.000 kr. til at færdiggøre et nybyggeri til i alt 32,2 mio. kr. til humaniora. På Flyvestation Aalborg sluttes en ombygning på hovedværkstedet til i alt 36,7 mio. kr. ligeledes i 2005. Mere til teater Også driftsbudgettet for staten rummer en række poster, der er særligt øremærket landsdelen. Denne del af finansloven giver et indblik i, hvor forskelligartede opgaver staten er med til at betale for løsningen af. Der er - blandt andet - 300.000 kr. til kirkelig betjening af blandt andet Hirsholmene og 700.000 kr. til oprensning af sejlrenden over Hals Barre. Kulturen får også traditionen tro sit. Aalborg Symfoniorkester får fra staten 17,8 mio. kr. - omtrent det samme som i år, mens Aalborg Teater får 17,1 mio. kr. - 300.000 mere end i år. Ikke desto mindre skal teatret producere én forestilling mindre, nemlig 11, fremgår det af forslaget, som også gør op, at det samlede driftstilskud pr. tilskuer på Aalborg Teater i 2005 vil være 378 kr. I år er det 397 kr. Nordjysk Musikkonservatorium har udsigt til 18,8 mio. kr., hvilket er 600.000 ekstra. Fra 2006 er der udsigt til en endnu større stigning på hele 3,5 mio. kr. Årsagen er, at konservatoriet fra dette tidspunkt skal være med til at betale husleje som beboer i Musikkens Hus. I hvert fald er dét, hvad man kalkulerer med i finanslovsforslaget.