Hadsund

Penge til forskønnelse

HADSUND:Nok eksisterer naturklubben Tusindfryd vist nok ikke mere, men dens forslag om at komme "det golde præg" i kommunens byer til livs, er alligevel nu blevet hørt. Byrådet har således til næste år sat 54.000 kroner af til at imødekomme Tusindfryds ønske, og beløbet figurerer også de kommende år. Forvaltningschef Per Alstrup modtager derfor gerne forslag til, hvordan pengene skal anvendes, og peger i øvrigt selv på muligheder for at plante træer og at sikre allerede plantede træer med noget mere originalt end de eksisterende beskyttelsesstativer. Han peger også på muligheden for at etablere parkeringsbåse på Tinggade i Hadsund, og forskønnelsen ligger i den forbindelse i, at der skal beplantes ved båsene. Per Alstrup mener også, at der er behov for flere bænke i Hadsund, sådan at ældre medborgere får bedre muligheder for at bevæge sig rundt i og opleve byen. Han ser således gerne, at der er bænke for hver 100 eller 200 meter langs byens gader, hvor de ældre kan sætte sig. - Enten for at få vejret eller en sludder, siger han.