Penge til frivillige slog slet ikke til UDDELING: Frivilighedsrådet søgte om 670.000 kr., men kun 254.000 kr. på budgettet

SÆBY:Ville Danmark gå i stå, hvis ikke der fandtes frivillige til at smøge ærmerne op og gøre en indsats for andre? Muligvis. Men for at de frivillige kan udrette et godt stykke arbejde, er det nødvendigt med en pose penge til forskellige praktiske ting, som for eksempel dækning af kørsel, papir, telefonsamtaler og meget andet. Frivillighedsrådet i Sæby Kommune har netop uddelt puljen til frivilligt socialt arbejde. Der var ansøgt om 670.000 kroner, men Sæby Kommune har p.t. kun afsat 254.000 kroner til formålet. Frivillighedsrådet har længe arbejdet på at skaffe et større beløb til frivilligt socialt arbejde, og rådet vil fortsat kæmpe for at få flere kroner i kassen. Følgende har fået penge: Børns Vilkår 2.000 kr., Civitan Club Maria 4.000 kr., Nordjyllands Krisecenter for mænd 2.000 kr., NNF Efterløns og pensionistklub 1.500 kr., Rødder og Vinger 11.000 kr., DLFL`s lokalafdeling i Nordjyllands Amt 1.000 kr., Dansk Røde Kors – Flygtningeaktiviteten 20.000 kr., Rådgivning for spiseforstyrrede 2.000 kr., Skæve Seniorklub 7.000 kr., Østervrå Pensionistforening 9.000 kr., Præstbro Seniorklub 8.000 kr., Rosengården "Liv i årene" 6.500 kr., Sporskiftet 10.000 kr., Selvhjælpsgrupperne i Sæby Kommune 21.000 kr., ,Dansk Blindesamfund 5.000 kr., Sysselklubben 3.500 kr., Dansk Røde Kors Ungdomslejr 6.000 kr., Dansk Røde Kors besøgstjeneste 3.000 kr., Krystalcafeen 6.000 kr., Sæby Handicapgruppe 6.000 kr., Juniorklubben i Præstbro 15.000 kr., Aktivitetshuset i Lyngså 5.000 kr., Sæby Pensionist og efterlønsklub 8.000 kr., Ældresagen Netværksarbejde 21.000 kr. Brugerrådet Dybvad/Præstbro 6.000 kr., Lyngså Seniorklub 8.000 kr., Voerså og omegns Pensionistforening 2.200 kr., Aktive Kvinder 7.000 kr. Skæve Borgerforening (Juniorklub) 10.000 kr., Centerrådet Sæby Ældrecenter 9.000 kr., Centerrådet Østervrå Ældrecenter 9.000 kr. og Natteravnene 4.820 kr. Ialt blev der uddelt 239.520 kroner. Restbeløbet (15.000 kroner) henstår til nye projekter.