Velgørenhed

Penge til frivilligt socialt arbejde

FDF og pigespejdere fik nej, for de falder ikke ind under formålet, mener social- og sundhedsudvalget.

Netværkscaféen (tidligere SIND-Huset) får næste år et tilskud på 490.000 kroner. Det er mindre end i år, men det skyldes, at tilbuddet nu er flyttet til en kommunalt ejet bygning i Nørre Allé, hvor de derfor sparer husleje. Arkivfoto

Netværkscaféen (tidligere SIND-Huset) får næste år et tilskud på 490.000 kroner. Det er mindre end i år, men det skyldes, at tilbuddet nu er flyttet til en kommunalt ejet bygning i Nørre Allé, hvor de derfor sparer husleje. Arkivfoto

Ældre Hjælper Ældre, Børns Voksenvenner Thy/Mors og Hjerneskadeforeningen Thisted-Mors er nogle af de frivillige foreninger, der kan se frem til et tilskud fra kommunen næste år. Social- og sundhedsudvalget har netop fordelt en god del af de penge, der er afsat i 2012 til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens paragraf 18. Kommunen havde ved fristens udløb fået 49 ansøgninger for et samlet beløb på næsten 700.000 kroner. Der er imidlertid kun 591.000 kroner til fordeling til hele året, ud over de beløb, der på forhånd er afsat fra paragraf 18-midlerne til Hopla og Traant (480.000 kroner), De frivilliges Hus (350.000 kroner), Netværkscaféen, der tidligere hed SIND-Huset (490.000 kroner) og en blindekonsulent (30.000 kroner). Cirka halvdelen af de 591.000 kroner blev fordelt i denne omgang. - Vi vil gerne gemme noget til senere i 2012, siger udvalgsformand Ole Christensen (S) og fortsætter: - Vi skal have et møde med de frivillige foreninger lige efter jul, og her skal vi blandt andet snakke om, om der er andre ting, de måske kan hjælpe kommunen med. Og så er det rart at have nogle penge at skubbe eventuelle nye tiltag i gang med. I uddelingen har politikerne blandt andet lagt vægt på, om foreningerne har en lokal forankring, og hvor stor deres formue er. - Vi er gået væk fra princippet om at støtte efter antallet af medlemmer. Til gengæld vil vi gerne fokusere på dem, der gør noget frivilligt over for andre. Det er fint nok, at efterlønsforeninger mødes og hygger sig, men der vil vi hellere give noget mere til for eksempel Ældre Hjælper Ældre, siger Ole Christensen. Blandt dem, der har fået et blankt afslag på deres ansøgning, er Hurup FDF og De grønne pigespejdere, der havde søgt om henholdsvis 25.000 og 50.000 kroner. - Vi mener faktisk ikke, at det er frivilligt socialt arbejde, de udfører. Desuden er det foreninger, som i forvejen får medlems- og lokaletilskud fra kommunen, og hvis vi skulle give dem efter paragraf 18-midlerne også, så ville det blive en glidebane. Skulle vi så også give håndboldklubber? spørger Ole Christensen.