EMNER

Penge til læhegn for de hurtige

AARS:Der ligger en bunke penge og venter på himmerlandske landmænd, som vil have læ om deres marker. Men de skal bestemme sig hurtigt. En omlægning af tilskuddet til læplantning under den forrige regering satte arbejdet næsten i stå. I Himmerland, hvor der blev plantet 100 kilometer hegn med tre rækker træer i år 2000, faldt aktiviteten sidste år til 25 kilometer. - Det hænger nøje sammen med, at der kun blev givet støtte til seks-rækkede hegn. Der er stor interesse for den forbedring af jordbruget og den landskabskvalitet, som læhegnene giver, men ikke med så brede hegn, forklarer konsulent Paul Fl. Petersen fra Landbocentret i Aars, der administrerer ordningen i Himmerland. Under den ny fødevareminister er bekendtgørelsen lavet om, så der igen gives støtte til både tre- og seks-rækkede hegn. - Men det er kommet på plads i 11. time i forhold til planlægningen, og derfor skal der reageres hurtigt, fortæller han. I denne sæson plantes i læplantningslaugene Nørager-Hobro og Nibe-Støvring. Den kollektive læplantning kører efter en langtidsplan hen over landsdelen, så det varer flere år, før disse områder igen står for tur. Der er penge til små 100 kilometer i de to laug med en offentlig støtte på 40 pct. og en lodsejerbetaling på 3400 kr. pr. 100 meter hegn. Beløbet dækker rydning af gamle hegn, dybdepløjning, plantning og renholdelse i tre år. Tilmelding skal ske senest 15. september til Hedeselskabets læplantningskonsulent eller de lokale planteavlskonsulenter.