EMNER

Penge til landsbyer

Landsbyråd får 400.000 kr. Nu skal pengene fordeles

Landsbyrådet i Brønderslev Kommune kan også i 2009 disponere over 400.000 kr. Det slår Brønderslev Kommune fast over for Landsbyrådet. I ansøgning til Brønderslev Kommune om penge til landsbyrådet er der søgt om 620.000 kr., og herudover et beløb til forsamlingshusene. Beløbet skulle gives til forsamlingshusene, så disse penge ikke skal administreres af Landsbyrådet. Brønderslev Kommune slår fast, at økonomiudvalget tidligere har meddelt afslag på en opdeling af pengene mellem Landsbyrådet og forsamlingshusene. - Nu er det jo ikke sådan, at Landsbyrådet har noget imod forsamlingshusene, slår formand for Landsbyrådet fast. Tværtimod finder vi, at deres funktion er så vigtig og deres organisation så effektiv, at de ligesom Landsbyrådet skulle have egne penge at råde over. På næste møde i Landsbyrådet bliver spørgsmålet om, hvordan fordelingen af de 400. 000 kr. mellem forsamlingshusene og Landsbyrådet skal være. Landsbyrådet har skrevet ud til sine 25 områder om at søge penge fra 2009-puljen, og de første ansøgninger er modtaget.