EMNER

Penge til lokale aktiviteter

25.000 kr. til hver af de seks lokalområder i Brovst Kommune

BROVST:Fælles/IT lokale for alle foreninger i Halvrimmen, legetårn med rutschebane til puljeordningen Bamsehuset i Brovst, tilskud til registrering af det lokalhistoriske arbejde i Lerup-Tranum. Det er nogle af de ansøgninger, Forum for Udvikling har behandlet på sit seneste møde. Der var i alt indkommet syv ansøgninger fra lokalområder i det meste af kommunen - til en samlet pris på 324.100 kr. Forum for Udvikling, der er et bredt sammensat organ bestående af repræsentanter for de seks lokalområder i Brovst Kommune, og som har til formål at sikre konkrete resultater af kommunens landdistriktspolitik, besluttede at tildele de seks lokalområder 25.000 kr. hver, som det også skete sidste år. - Ansøgerne kan så søge tilskud i det område, hvor de hører til, siger borgmester Mogens Gade (V), der er formand for Forum for Udvikling. Der er nedsat et tre-mands udvalg i hvert område, og de kan så fordele pengene. Vi tror på, at pengene nok skal blive brugt fornuftigt på den måde. Forum for Udvikling havde denne gang 190.000 kr. til disposition. De sidste 40.000 kr. går til etablering af Brovst Erhvervspark. De seks lokalområder, der supplerer tilskuddene fra Forum for Udvikling med frivilligt arbejde, er Øland, Arentsminde, Halvrimmen, Tranum-Bratbjerg, Skovsgård-Torslev-Øster Svenstrup-Attrup og Brovst. De syv ansøgninger, der indkom til Forum for Udvikling denne gang, er: Lokalhistoriske sognegrupper i Lerup-Tranum: 10.000 kr. til registreringsarbejde, egnsture og køb af digitalt kamera. Brovst-Skovsgård Ha-vekreds: 3000 kr. til pavilloner, borde, skilte og plakater i forbindelse med Havens Dag på Bratskov lørdag 10. september. ] Halvrimmen Borgerforening, Gruppen bag Søparken, Øland-Halvrimmen Idræts-Klub og Lokalhistorisk Forening: 250.000 kr. til fælles/IT-lokale for alle foreninger i Halvrimmen, herunder renovering af overetagen på Det gamle Bibliotek ved Aalborgvej. Lokalhistorisk Forening for Halvrimmen og Omegn:2500 kr. til byvandring. ] Lokalhistorisk Forening for Halvrimmen og Omegn: 26.600 kr. til køb af det landsdækkende database-program Arkibas. ] Egnssamlingen i Tranum: 2500 kr. til registrering af Øster Han Herreds Egnssamling i kælderen under den tidligere grovvarebygning bag Brugsen i Tranum. Forældrebestyrelsen for puljeordnignen Bamsehuset i Brovst: 30.000 kr. til legegård med rutschebane.