Dronninglund

Penge til lokalt liv

Fire ud af 12 projekter får penge fra LAG-gruppen

Alderslyst Vingaard fik 36.250 kr. Arkivfoto: Claus Søndberg

Alderslyst Vingaard fik 36.250 kr. Arkivfoto: Claus Søndberg

Den lokale aktionsgruppe LAG-Brønderslev, som uddeler penge fra en EU-pulje med det formål at støtte den lokale udvikling i landdistrikterne, har netop uddelt endnu en portion penge til styrkelse af det lokale liv. Der var indkommet i alt 12 ansøgninger om støtte for i alt 3,5 mio. kr. og med overførsel af penge fra 2008 og med fradrag af den tildelte støtte fra årets første runde, var der i alt 1.546.040 kr. i puljen til projektstøtte. Derfor var det nødvendigt at prioritere. Hvert enkelt projekt og ansøgning blev på mødet grundigt fremlagt af koordinator Anne Ritman og lige så grundigt diskuteret af bestyrelsen. I alle tilfælde blev ansøgningen og projektet holdt op imod LAG-Brønderslev strategiplan, som der er godkendt af Direktoratet. - Kravene til indstillingerne er blevet strammet, så Aktionsgruppen ved hver indstilling til støtte skal beskrive, præcist hvor projektet passer til strategien. Desuden havde LAG-Brønderslev koordinator Anne Ritman og formanden Hans Jørgen Melvej et budskab med fra den netop afholdte Landdistriktkonference. Her blev alle landets lokale aktionsgrupper af ministre og - Direktoratet for Fødevareerhverv opfordret til at have fokus på projekters effekt og resultater, og samtidig fulgte en advarsel mod projekter, der blev lavet udelukkende for at få snablen i LAG-gruppernes projektpenge. - Tidligere har der lydt henstillinger om især at støtte projekter der havde bottom-up, som det hedder i nyere terminologi, men det betyder, at projekterne skal være bundet i lokale behov og interesser samt styret af lokale ildsjæle/græsrødder, siger formand for LAG-Brønderslev, Hans Jørgen Melvej. Efter at otte projekter var sorteret fra, var der fire tilbage, som blev indstillet til støtte på 1.147.280 kr. Indstillingerne indsendes til Direktoratet, som tager stilling til den endelige bevilling. De indstillede projekter er: Alderslyst Vingård med 36.250 kr. Et mikroerhvervsprojekt med det formål at forbedre faciliteterne til fremstilling og lagring samt til markedsføring af sine egne produkter fra Danmarks nordligste godkendte, kommercielle vingård. Med fortiden ind i fremtiden med 65.000 kr. Et kulturarvsprojekt med det formål at sikre rammerne for det fortsatte lokalhistorie formidlingsarbejde i Dronninglund om omegn Musiktanken i Stenum med 71.000 kr. Et kulturelt mikroerhvervsprojekt med det formål at udvide mulighederne for musikundervisning og andre musikalske aktiviteter. Samlingshus i Øster Brønderslev med 975.000 kr. Et projekt med det formål at etablere et multifunktionelt samlingssted i et tæt samarbejde mellem en lang række lokale interessenter, og et projekt som måske kan blive en model for andre samlingssteder.