Hestesport

Penge til lovliggørelse af ridecenter

HJALLERUP:Hjallerup Samvirkes forretningsudvalg har på sit seneste møde besluttet at yde tilskud for i alt 212.750 kr. til to forskellige formål. De 200.000 kr. ydes til Hjallerups nye ridecenter, fordi det under byggeriet har vist sig, at kravene til en brandvæg var væsentlig anderledes, end hvad der i forvejen var forudsat. For at få ridecentret lovliggjort har man derfor måttet bruge et uventet større beløb, og hertil yder Samvirke altså nu 200.000 kr. Hjallerup Billardklub har modtaget 12.750 kr. svarende til halvdelen af, hvad klubben har brugt på at anskaffe yderligere tre pc¿er til sin netcafe. Netcafeen har fået en enorm stor succes, og pc¿erne er efterspurgt daglig fra midt formiddag til sen aften. Derfor udvider man nu antallet af pc-ere fra fem til otte pc¿er. OS