Lokalpolitik

Penge til masterplan for Nestlé-området

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at man går i gang

HJØRRING:Politikerne i økonomiudvalget har nu besluttet sig for at indstille til byrådet, at man går igang med det ambitiøse projekt for et sundhedseksperimentarium på dele af Nestlé-området. Udvalget indstiller, at man sætter godt 1.5 mio. kr. af på driftsbudgettet for i år til den indledende planlægning af sundhedseksperimentariet. Der skal udarbejdes en plan for gennemførelsen af projektet til 110 mio. kr. Finansiering er ikke på plads til selve projektet. Projekt Sundhedseksperimentarium går ud på at samle alle aktiviteter omkring sundhed i Hjørring. Sundhedseksperimentariet skal bestå af fire dele: Et Sundhedens Hus, en digital del, erhvervsudvikling med fokus på sundhed, og en videns- og uddannelsesdel. Samarbejdespartnerne er EUC Nord, Hjørring Seminarium og Hjørring Erhvervsråd. Erhvervs- og boligstyrelsen i Silkeborg har besluttet at skyde små to mio. kr. i 2. fase af projektet, for at støtte erhvervsudviklingen i Hjørring efter lukningen af Nestlés tørmælksproduktion. Man forestiller sig, at Nestlébygningerne kan anvendes til sundhedsekperimentariet. Projektet skal udformes, så det kan eksistere uden problemer side om side med den bibeholdte dåsefabrikation på Nestlé. Bolig- og erhvervsstyrelsen har sagt ja til at betale 75 pct. af udgifterne til projekteringsfasen. Det betyder, at økonomiudvalget har skullet finde en kommunal medfinansiering på de resterende 25 pct. Økonomiudvalget skal finde godt 208.000 kr. , som tages af kassebeholdningen. - Jeg ved godt, at det er i strid med min udmelding om, at udvalgene skal finde penge til øgede udgifter på deres egne områder indenfor eget budget, men da vi lavede budget 2003, vidste vi ikke, at det kommunale bidrag til projektet vill blive på 25 pct. Vi havde ikke mulighed for at vide, at vi skulle finde penge til projektet. Da ideen om et sundhedsekperimentarium er så nyskabende, finder vi det rigtigt at give penge til det, selv om vi skal hente dem i kassen, siger borgmester Bent Brown (S), der har et enigt økonomiudvalg bag sig.