Lokalpolitik

Penge til musikhus

BRØNDERSLEV:Brønderslev Byråd skal onsdag aften drøfte, hvor stort et tilskud, der skal ydes til Musikkens Hus, der efter planen skal opføres i Aalborg. Byrådet har tidligere bevilget 50.000 kr. Men folkene bag Musikkens Hus har sendt en ny ansøgning om penge. Komiteen til rejsning af Musikkens Hus i Nordjylland har nu indsamlet 39 mio. kr. af de krævede 50 mio. kr., der skal til, for at projektet bliver en realitet. Der mangler således 11 mio. kr. Komiteen bag projektet har foreslået, at kommunerne yder mellem 10 og 15 kr. pr. indbygger. I fjor besluttede byrådet at bevilge 2,50 kr. pr. indbygger - altså 50.000 kr. Og denne bevilling var under forudsætning af, at projektet med Musikkens Hus bliver til noget. Nu foreslår økonomiudvalget - efter den nye henvendelse fra komiteen til rejsning af Musikkens Hus - byrådet, at tilskuddet forhøjes til 100.000 kr. Økonomiudvalget mener, at det er en passende beløb. Hvis der skal ydes 10-15 kr. pr. borger, er det et beløb i størrelsesordenen 200.000-300.000 kr.