Penge til netværk

200.000 kr. til efterladte efter selvmrod

Efterladte efter selvmord får 200.000 kr. til netværk. Arkivfoto

Efterladte efter selvmord får 200.000 kr. til netværk. Arkivfoto

Landsforeningen for efterladte efter selvmord får 200.000 kr. til lokalt netværk i Brønderslev. Social- og integrationsminister Karen Hækkerup støtter Landsforeningen for efterladte efter selvmord med 200.000 kr. til at danne et lokalt netværk for efterladte efter selvmord i Brønderslev. Projektet støttes gennem Puljen til udvikling af frivilligt socialt arbejde, der netop er blevet uddelt. Landsforeningen for efterladte efter selvmord får 200.000 kr. fra social- og integrationsminister Karen Hækkerup (S) til at danne et netværk for efterladte efter selvmord i Brønderslev. Projektet tilbyder rådgivning, caféaftener, selvhjælpsgrupper og sorggrupper. Pengene er bevilget fra Puljen til udvikling af frivilligt socialt arbejde (PUF-puljen). - Jeg tager hatten af for de mange danskere, der arbejder frivilligt og gør en stor forskel for socialt udsatte borgere. Netværk til efterladte efter selvmord kan hjælpe mennesker i en meget svær situation med at møde andre i samme situation og finde forståelse og fællesskab. Med PUF-puljen støtter vi det store stykke arbejde, som frivillige udfører i sociale organisationer over hele landet, siger social- og integrationsminister Karen Hækkerup. I alt uddeler Social- og Integrationsministeriet 49 mio.kr til 237 projekter inden for frivilligt socialt arbejde. Pengene skal bruges til at forebygge og afhjælpe sociale problemer hos mennesker, der er i en svær livssituation. De støttede projekter styrker alle sammen frivilligt ulønnet arbejde.