Penge til ny ridehal

Brønderslev Byråd siger god for, at Brønderslev Rideklub får én mio. kr., der er afsat på kommunens budget.

Arkivfoto

Arkivfoto

Det er planen, at den "gamle" ridehal skal inddrages og indrettes til nyt staldanlæg. Derfor er det nødvendigt at opføre en ny ridehal, der skal afløse den gamle. Det vil koste 1,6 mio. kr. plus moms at opføre en ny ridehal på 1820 kvadratmeter. Derimod ønsker byrådet ikke på nuværende tidspunkt at tage stilling til, om rideklubben skal have penge til en ny stald og penge til indretning af sociale rum. Disse spørgsmål tages op i byrådet i forbindelse med budgetlægningen. Det vil koste én mio. kr. plus moms at indrette en ny stald. Når staldbygningen er færdigindrettet, skal der indrettes opholdsrum og toiletforhold, vaskeplads og magasinrum til udstyr. Udgiften vil være ca. 500.000 kr. Der er således tale om en samlet anskaffelsessum på 3.050.000 kr. plus moms. Der søges om samlet kommunal støtte på 2,5 mio. kr. Brønderslev Rideklub har fået tilsagn om et lån i Nykredit på 2,5 mio. kr., men det er under forudsætning af, at der gives kommunegaranti. Hvis der ydes kommunegaranti, og Brønderslev Rideklub pålægges en huslejestigning på 250.000 kr., årligt, vil refusionen efter folkeoplysningsloven være 75 procent. Der er selvfølgelig reduktion for medlemmer over 25 år, som for alle foreninger. Med den medlems-sammensætning, der er, betyder det, at kommunen skal refundere yderligere 154.000 kr. årligt. Rideklubben påpeger også, at der kan ventes en stigning i forbrugsafgifter i forbindelse med nybyggeri, og hertil skal der også rydes refusion efter Folkeoplysningsloven. Brønderslev Rideklub ejer én bygning, nemlig den "gamle" ridehal. Staldbygningen og den "nye" ridehal ejes af en selvstændig forening, Brønderslev Ny Rideklubm der står for nybyggeriet, og udlejer bygningerne til Brønderslev Rideklub.