Penge til nyt skov-projekt

Børn skal inddrages i træfækdnings/trærydnings-projekt

LUNKEN:Naturvejlederne i Brønderslev Kommune arbejder fortsat ihærdigt for at realisere projektet ”Skoven er din” i Søheden Plantage. Planen er, at børn fra kommunens skoler og institutioner inddrages i et træfældnings-/trærydningsprojekt, som børnene skal følge fremover. Og Friluftsrådet har nu bevilget penge til projektet. 35.000 kroner er bevilget til materialer og 300.000 kroner er bevilget til løntilskud fordelt over tre år. Løntilskuddet udgør 70 procent af lønudgifterne - det vil sige, at der skal findes yderligere cirka 40.000 kroner per år, inden projektet kan realiseres. Og Naturvejlederne har søgt kommunen om at finansierer denne udgift. Ansøgningen har i første omgang været behandlet i teknisk udvalg, men udvalget har ikke penge til formålet og sender derfor ansøgningen videre til Børne- og kulturudvalget. Administrationen af kommunens skove varetages i dag af Hedeselskabet, og selskabet har oplyst, at skovdriften næsten ”hviler i sig selv”. Hedeselskabet oplyser, at skoven giver et nettooverskud på mellem 15.000 og 40.000 kroner om året. ”Da naturvejlederområdet hører under Børne- og kulturudvalget, ligesom jeres målgruppe fortrinsvis er børn fra kommunens skoler og institutioner, er jeres projekt sendt til Børne- og kulturudvalget til behandling.”, skriver Karsten Frederiksen, formand for teknik- og miljøudvalget til Naturvejlederne. - Vi er meget postive overfor at skabe ny aktivitet i området. Vi vil gerne stille skoven til rådighed til projektet. Aftalen er, at vi nu undersøger udgifter og indtægter i forbindelse med driften. Naturvejlederne har tilkendegivet, at der er mulighed for at forbedre driftresultaterne, og så er vi villige til at lade dem selv styre driften af skoven. Vi har desuden sendt forslaget videre til børne- og kulturudvalget - projektet åbner jo for nye former for aktiviteter til de unge, tilføjer Karsten Frederiksen. Der er allerede i dag mange, der besøger Søheden Plantage, somNaturvejlederne arrangerer mange ture i. Søheden Plantage er på i alt 42 hektar, og det er Hedeselskabet, der driver skoven i dag. Søheden Plantage er 100 år gammel. Før var området udlagt som hedeareal i mange forskellige lodder. Det blev uaktuelt omkring århundredskiftet, og derfor blev området plantet til med skov - der blev lavet fredsskov, og det er den kommuneskov, vi kender i dag. Der er en del store træer, og ellers er der rimeligt dødt. Det er en monokultur, hvor der ikke er så megen variation.Med det ny forslag bliver der en variation. så området bliver skønnere både for mennesker og dyr at være i - med større alsidighed. Naturvejlederne er alle begejstret for området, og der er tale om et meget kuperet område.