Penge til også de små institutioner

Flere får del i anlægsbudgettet for 2005

AABYBRO:I første omgang var de 10 millioner kroner på kulturudvalgets anlægsbudget for 2005 fordelt blandt seks ønsker med broderparten afsat til den fortsatte renovering på Aabybro Skole. Men SFs Lars Hasager ville modsat flertallet i udvalget gerne se samtlige ønsker, der var indsendt til kulturudvalget, inden de mange millioner blev fordelt. Derfor sendte byrådet sagen til debat i de politiske baglande, og det kommer nu Gjøl Skole og Børnehaven Kernehuset i Biersted til gode. Byrådet har nemlig konfirmeret, at p-pladsen ved GjølSkole skal have en anden indretning, så der bliver bedre trafiksikkerhed.Pris 25.000 kroner.Desuden skal der bruges 15.000 kroner på skolens elevtoiletter, mens Kernehuset får klemfrie døre for 50.000 kroner, oplyser borgmester Ole LykkegaardAndersen (V). Tilbage er der stadig på den anden side af otte millioner kroner til renovering af Aabybro Skole, som skal samles på én matrikel på Kattedamsvej. Der skal også bruges én million kroner på p-pladser til skolen, og de skal anlægges bag den kommunale tandpleje.Foran skolen skal der opføres en pyramideformet udsmykning, som vil koste 150.000 kroner. Tilbage er penge til en ny ventilation på Vedsted Centralskole for 175.000 kroner, ventilation i Bikuben for 100.000 kroner samt en renovering af fodboldbanen på Birkelse Stadion for 100.000 kroner.