Penge til overs fra marken

Planteavlerne kom bedst gennem 2004

AALBORG:Blandt Aalborgegnens landmænd kom planteavlerne bedst ud af 2004. Med alt betalt var der stadig penge tilbage - positiv konsolidering. I snit blev der 49.000 kroner til at nedbringe gæld eller lægge på kistebunden. Det viser gennemgangen af de først opgjorte årsregnskaber hos Aalborg Amts Landsboforenings økonomudvalg, som blev præsenteret på udvalgets årsmøde i denne uge. Landmændene kunne glæde sig over en høst, der for mange gav rekordudbytte. Men sådan var det verden over, så kornpriserne faldt 20-25 procent. Alligevel blev der altså et fornuftigt økonomisk resultat. - Men priserne bliver mere og mere markedsbaseret, og når de kan svinge 25 procent på et år, er det ekstra vigtigt også i de gode år at få kornhøsten godt i hus, understreger chefkonsulent Richart Duus. Det er sjældent, at planteavlerne opnår de bedste økonomiske resultater af de tre store driftsgrene, planteavlen, svineproduktionen og kvægbruget. - Men med omlægningen af EUs landbrugsordning og den stærkere markedsorientering, er der meget stor tvivl om, hvordan det skal gå fremover, påpeger Richardt Duus. Aalborgegnens mælkeproducenter har stort set holdt status quo i forhold til året før - uforanderligt på det jævne med en negativ konsolidering på 41.000 kroner efter et år, hvor mælkeprisen blev fastholdt på 2,38 kroner kiloet. Men det strammer mere og mere til, mælkeproducenterne er pressede på marginalerne og omkostningerne er steget 10 procent. -Så når det er lykkedes at holde status quo, skyldes det investeringer, mener Richardt Duus. Svineproducenterne har med en notering på 9,3 kroner nået balance på bundlinjen, men omkostningerne er skåret helt ned, og der er gjort stærkt brug af nye finansieringsformer, som har kunnet reducere renteomkostningerne. Udsigten for i år er lidt bedre, men Richardt Duus forventer ikke, at træerne vokser ikke ind i himlen.