EMNER

Penge til overvægtige børn

Sundhedsstyrelsen støtter et projekt for overvægtige førskolebørn i Aalborg Kommune med 1,1 mio. kroner.

Projektet, der går under navnet Balance i Livet, retter sig mod de 2-5 årige, og har blandt andet til formål at sikre opsporing af overvægtige førskolebørn for herefter at give barnet og familien et fagligt tilbud der kan sikre, at børnene får den rette hjælp. Alene i Aalborg Kommune er 10,4 procent af de treårige er overvægtige og det tal har fået lederen af Familiecenteret i Aalborg - Anette Stevn Jensen - til at råbe vagt i gevær. Hun mener nemlig det er et alarmerende tal set i lyset af at en amerikansk undersøgelse viser, at risikoen for overvægt i 12-års alderen er fem gange større hos børn der var overvægtige i 2-4 års alderen og derfor er det yderst vigtigt med en tidlig indsats.