Brønderslev

Penge til Røde Kors

BRØNDERSLEV:Social- og Sundhedsudvalget har bevilget 15. 000 kroner til Røde Kors' Besøgstjeneste samt 10.000 kr. til flygtningearbejdet. Penge er taget af puljen øremærket til frivilligt socialt arbejde. Dansk Røde Kors kom ikke med, da socialudvalget behandlede de mange ansøgninger i første omgang. De to ansøgninger fra Røde Kors var fremsendt i tide - men til en e-mail adresse, som ikke længere eksisterer i Sund By, men som ikke er blevet slettet af hjemmesiden. Derfor kom ansøgningerne ikke med ved den samlede fordeling. Besøgstjenesten skal bruge støttekronerne til arrangementer for besøgsvenner og modtagere, samt kurser og møder for frivillige. Pengene til flygtningearbejdet skal bruges til arrangementer for flygtninge og frivillige samt weekendlejr for flygtningebørn. Herudover kurser og møder for frivillige. Formand for socialudvalget, Birgitte Josefsen, deltager ikke, når fordelingen af penge til frivilligt socialt arbejde sker. Hun er med i Røde Kors' bestyrelse, og har erklæret sig inhabil.