Hals

Penge til skolegården i Hals

HALS:De sidste fem år har der været byggeprojekter i gang på Hals Skole. Noget, der stadig mangler at komme i orden er skolens udendørsarealer. Derfor har skolen ansøgt kommunen om penge til at dække anlægsudgifterne. Kulturudvalget har for nyligt bevilget 11.888 kroner til den nye skolegård. Anlægsprojektet er opdelt i flere mindre faser og vil tilsammen koste 277.610 kroner. Når det står færdigt vil børnene på Hals Skole kunne spille basketball og beachvolley og bruge legeredskaber og gynger med mere. For at kunne gennemføre projektet har skolen også søgt penge i fonde og hos private sponsorer.