Penge til socialt arbejde fordelt

31 søgte og 25 af foreningerne fik tildelt penge fra puljen

BRØNDERSLEV:Socialudvalget har fordelt penge til frivilligt, socialt arbejde i Brønderslev Kommune. 31 har søgt om penge, og 25 af foreningerne opfyldte betingelser for at få tilskud efter lov om social service. Sunmdhedskoordinator Inge Tengnagel har lavet indstillingerne til socialudvalget. - Målet med pengene er, at pengene skal gå til socialt udsatte grupper. Og de foreninger, der har fået tilskud, gør et stort stykke socialt arbejde. Pensionistforeninger og hyggeklubber får 5000 kroner - de falder måske ikke helt ind under paragfra 115-puljen. Men vi ved at der foregår et stort stykke socailt arbejde med blandt andet at hjælpe kørestolsbrugere og ældre medborgere. Det er en påskønnelse af det arbejde foreningerne udfører, og som er guld værd for de menensker, der får hjælpen. Det omsorgsarbejde er noget af det, vi ikke laver i kommunalt regi, og derfor er det vigtigt at påskønne de frivillige, der tager sig af opgaven, siger Kim Toft. Puljen til socialt arbejde er i år 380.000 kroner for Brønderslev Kommune, og der kommer endnu en ansøgningsrunde i september til pengene. Socialudvalget har i denne omgang valgt at give Krudtuglerne et tilskud på 32.000 kroner. - De får mange penge. Krudtuglerne køber haltimer, og dem går vi ind og betaler. Krudtuglerne er blevet en selvstændig forening og skal nu godkendes til lokaletilskud under Folkeoplysningsudvalget. Det ville være synd hvis ikke de kunne fortsætte aktiviteterne. De bruger mange kræfter på aktiviteterne. De har ikke kræfter til at finde penge til haltimer. Og vi ville være kede af, hvis ikke arbejdet kunne fortsætte, siger Kim Toft. Følgende fik tilskud: Brønderslev Harmonikaklub 2.000 kroner, Café Torsdag 5.000 kroner, Tolstrup-Stenum Pensionistforening 4.000 kroner, Vendelbo Skaters 5.000 kroner, Onsdagsklubben 5.000 kroner, Jerslev og Omegns Pensionistforening 5.000 kroner, Brønderslev Pensionistforening 5.000 kroner, Handicap Idræt Brønderslev 8.528 kroner, Dansk Røde Kors - flygtningearbejde 6000 kroner, Dansk Røde Kors - besøgstjenesten 10.000 kroner, Kornumgaards Venner 5000 kroner, Tygelsgades Aktivitetsudvalg 5000 kroner, Ø. Brønderslev Hallund Pensionistforening 5.000 kroner, Ældre Sagen – besøgstjenesten 5.000 kroner, Ældre Sagen - tryghedsopkald 5.000 kroner, Krudtuglerne 32.000 kroner, Ældre hjælper Ældre 5.000 kroner, Kirkens Korshær - Fristedet 30.000 kroner, Thise-Manna Pensionistforening 5.000 kroner, PTU 2.000 kroner, Hyggeklubben Ø. Brønderslev 5.000 kroner, Risagerlunds Venner 10.000 kroner, Centerrådet Grønningen 4000 kroner, Sct. Georgs Gårdens Pensionistklub 5000 kroner. Følgende fik ikke tilskud: Børns Vilkår, Kultur- og litteratur Orientering for læsehandicappede, ULF, KFUK's Sociale arbejde, Lungeforeningen, DLFL's lokalafdeling, BIFOS