Penge til svage ældre bruges til at aflaste

500.000 kroner skal bruges til at de pårørende kan være længere tid hjemmefra

FREDERIKSHAVN:De 500.000 kroner, som byrådet har afsat ekstra til de svageste brugere hos Omsorg og Pension skal bruges til aflastning og ikke til flere bade til de ældre, såsom Klagerådet har foreslået. Men politikerne ønsker dog samtidig at få præciseret, hvordan et bad skal opfattes. I dag betragtes såkaldt etagevask også som et bad, mens mange opfatter bad som et brusebad. Det bliver formentlig socialudvalgets beslutning efter indstilling fra forvaltningen. - Vi tager endelig stilling til hvilke opgaver, der skal løses 3. april. Der var nogle udvalgsmedlemmer, der havde andre ideer, og dem skal forvaltningen nu undersøge og før vi ved om det kan lade sig gøre, vil vi ikke melde de ideer ud, forklarer udvalgsformanden Erik Janum. Ekstrabevillingen skal for det første aflaste yngre handicappede brugere, der har mindre børn. Denne gruppes børn kan ikke få hjælp til en række opgaver, fordi opgaverne ikke er blandt de ydelser, som kommunen tilbyder, hvis brugeren har en rask ægtefælle. Men der er behov for ekstra hjælp i den slags familier. Det kan være speciel hjælp til at børnene kan komme i bad eller få anden personlig forplejning, følgeskab til skole og institution eller hjælp til madlavningen. Aflastning kan også være nødvendig til den pårørende, der passer den ældre eller handicappede i eget hjem. De kan i dag maksimalt få to timers aflastning om ugen. - Men det er ofte utilstrækkeligt, fordi den pårørende har gøremål udenfor hjemmet. Derfor foreslås at man kan få op til fire timers aflastning, hedder det i indstillingen.