Hjørring

Penge til svingbaner

KRUSTRUP:Økonomiudvalget har frigivet en million kroner på anlægsbudgettet til anlæg af svingbaner på Krustrupvej i forbindelse med AVVs nye genbrugsplads øst for Krustrupvej. Genbrugspladsen er nu lokalplanlagt og miljøgodkendt, og AVV har søgt byggetilladelse. I henhold til lokalplanen og Nordjyllands Amts krav som vejmyndighed er der udarbejdet et projekt til anlæg af svingbaner. Projektet omfatter højre- og venstresvingsbaner, skiltning og afstribning. Overslag viser, at det vil betyde en udgift på en million kroner eksklusiv asfaltslidlag og afmærkning, som amtet står for. I forbindelse med anlæg af cykelsti i østsiden af Krustrupvej er der købt jord til anlæg af svingbanerne.