Skagen

Penge til unge bliver i kassen

SKAGEN:Efter en samarbejdsaftale mellem Skagen Kommune og Idrætssamvirke bevilger kommunen hvert år et beløb som bruges til anlægstilskud til medlemsforeningerne i Idrætssamvirke. - Beløbet har været det samme den senste halve snes år, 200.000 kroner, - også selv om kommunen i budgettet hvert år pris- og lønfremskriver det beløb, som afsættes i budgettet. - Så selv om der i budgettet bevilges flere penge, er det, så vidt vi kan se, ikke noget som kommer klubberne til gode, sagde formanden for Idrætssamvirke, Karina Gaihede, i sin beretning på årets generalforsamling. - Vi kan godt se, at det er fornuftigt, at der tilbagebeholdes et beløb, så der er noget i reserve, hvis der opstår pludselige opgaver, som skal løses. - Men så vidt vi ved, har der ikke været sådanne "pludselige opgaver" de seneste to år. - Vi har i hvert fald ikke fået meddelelse om, at kommunen uden om Idrætssamvirke har udbetalt penge til vores medlemsklubber, og ifølge samarbejdsaftalen skal vi have besked, hvis det sker, sagde Karina Gaihede. - Der må således i disse år have været et restbeløb, fordi den samlede bevilling løn- og pristals-fremskrives, og dette restbeløb vil vi gerne have mulighed for at søge. Det kan eventuelt være et restbeløb, som kan søges sidst på året, sagde Karina Gaihede, som oplyste, at man fra Idrætssamvirkes side nu vil forsøge at få en bedre dialog med kommunen om blandt andet anlægspuljen. Af beretningen fremgik, at de 200.000 kroner, som er i anlægspuljen, ikke dækker alle de ønsker, medlemsklubberne har. - Vi er nødt til at skele til, hvad klubberne har fået bevilget tidligere og forsøge at fordele pengene efter behov og retfærdighed, sagde Karina Gaihede. På generalforsamlingen nyvalgtes Lars Christensen, Hovslag, og Jytte Larsen fra svømmeklubben til bestyrelsen. Henrik Bering, Hovslag, blev valgt som suppleant. Birthe Købsted fra cykelklubben gik ud af bestyrelsen.