EMNER

Penge til vilde moseideer

Lille Vildmosefonden deler penge ud for første gang

SEJLFLOD:Der er 700.000 kr. på kontoen, men de skal ikke bruges alle sammen og da slet ikke på én gang, men det er det beløb, som der lige nu ligger i den nystiftede Lille Vildmose Fonden, som snart vil dele ud af fondsmidlerne for aller første gang. Fonden blev stiftet 5. marts i år for penge, som Aage V. Jensens Fonde i en periode har lagt til side. De stammer fra indtægterne fra den jagt eller regulering af vildtbestanden, som finder sted i Vildmosen. Ideen med oprettelsen af fonden er, at disse penge skal blive i området, komme mosen og lokale initiativer med udgangspunkt i Lille Vildmose til gode. Kommunaldirektør Jørn Carlsen, Sejlflod, er formand for fonden, hvis bestyrelse i øvrigt består af Søren Christensen, Rørbækcentret, Dorte Stigaard, kulturdirektør i Nordjyllands Amt, Jørgen Riisager, tidligere direktør, og kunstner Thorvald Odgaard. - Vi ligger det meget åbent, hvad der kan komme i betragnting. Vi har jo af gode grunde ikke et katalog med en liste over, hvad vi pleje at gøre, så vi er modtagelige for alle mulige slags initiativer og ideer, men det skal selvfølgelig være noget, der ligger inden for fondens formål, siger Jørn Carlsen. Der er sidste frist for ansøgninger til den nye fond 1. november, og der er faktisk allerede kommet tre ansøgninger ind. Men når man det ikke inden 1. november, er løbet slet ikke kørt færdigt. Det er nemlig meningen, at der kan uddeles midler hvert kvartal. Fondens overordnede mål er at give støtte til drifts- og anlægsaktiviteter i og omkring Lille Vildmose, både til formidling og bevarelse af naturen. Man vil i fondsbestyrelsen lægge vægt på at støtte projekter, der tager udgangspunkt i lokalområdet, men man vi ikke hænges op på faste tilskud. Dog kan der gives støtte til særlige udstillinger og aktiviteter med tilknytning til mosen. Der vil fra fondens side blive lagt vægt på, at projekter og ideer er utraditionelle og nytænkende både i form og indhold. Og hvad man så helt præcist mener med det, kan formanden ikke sige. Han afviser dog ikke, at projekter som vildmarkssti i Egense, hestevognskørsel i Dokkedal eller skoleprojekter med udgangspunkt i mosen, vil kunne blive beriget med fondsmilder. - Vi har lagt det bredt ud her til at begynde med, og så må vi se på de ansøgningern, der kommer. Der kan også være tale om underskudsgaranti. Beløbsmæssigt er det svært at sige, hvor meget, der vil blive udbetalt til hver, siger Jørn Carlsen. Ansøgninger til Lille Vildmose Fonden behandles fremover fire gange om året. De fire ansøgningsfrister er 1. februar, 1. maj, 1. august og 1. november. Ansøgning skal sendes på et særligt skema, som kan rekvireres på rådhuset i Storvorde, på tlf. 96 77 99 03 eller på mail: lille vildmose-fonden@sejlflod.dk.