EMNER

Penge uddelt til aktiviteter i Tranum-området

TRANUM:Tre foreninger i Tranum- og Bratbjerg-området har på et fyraftensmøde fået tildelt penge fra Liv i Landsbyen. Egnssamlingen i Tranum vil gerne lave en brochure, og til det fik den 2500 kr. Sigaard Jensen fortalte, at Egnssamlingen i starten af april skal deltage i et arrangement i Thorup/Klimhallen, hvor de gerne vil gøre opmærksom på samlingen. Bratbjerg Boldklub fik ligeledes 2500 kr. til at gøre godt med i klubben. Ole Jacobsen fortalte, at efter at klubben har fået nye bolde af Lions Club er det næste ønske på listen nogle nye syvmandsmål. Tennisafdelingen i Tranum Gymnastikforening var kommet med en ansøgning om tilskud til en boldkanon. Den blev også imødekommet med 2500 kr. Tranum KFUM havde søgt om tilskud til bygning af en shelter/bålhytte. Gruppen bag Liv i Landsbyen synes, at ideen er et godt tiltag og vil på spejdernes vegne sende en fælles ansøgning videre til Forum for Udvikling i Brovst Kommune. Fyraftensmødet indledtes med, at Søren Jensen berettede om, hvad der skete på det forrige møde, hvor det bl.a. kom frem, at der var et udbredt ønske om en forbedring af området ved busholdepladsen. Ann Bargsteen kunne fortælle, at der arbejdes med at lave en ansøgning til teknisk forvaltning. Peter Koch fortalte kort om en fælles velkomstbrochure for Tranum/Bratbjerg-området. Det er en brochure, som skal henvende sig til nyankomne i området eller til folk, der påtænker at flytte til området. Der arbejdes fortsat med at få lavet en hjemmeside for Tranum/Bratbjerg-området, kunne Ann Bargsteen fortælle. Lokalgrupperne i Brovst Kommune skal indsende materiale til erhvervschef Knud Christensen, som skal samle trådene for en sådan hjemmeside. Endvidere blev der gjort opmærksom på muligheden for at sende ansøgninger ind til Forum for Udvikling. Under den fælles debat kom det også frem, at det står åbent for folk i lokalområdet at planlægge en dag med "Åben landsby". Stemningen var dog, at den næste "Åben landsby" skal vente til sommeren 2006. Liv i Landsbyen søger i øvrigt en ny repræsentant til samarbejdsgruppen, idet Lone Kørnov er trådt ud af gruppen, da hun er flyttet fra Tranum. Blandt de 10 fremmødte foreningsrepræsentanter var der ingen, der umiddelbart ville træde til, så punktet blev udskudt til næste fyraftensmøde. Det finder sted tirsdag 12. april på Tranum Skole, hvor foreninger og grupper fra Tranum/Bratbjeg-området igen indbydes til at drøfte, hvordan foreningslivet kan udvikles.