Skolelukninger

Pengene bliver i skolerne

I et læserbrev fra Steen Justesen, Ingstrup, i Nordjyske Stiftstidende torsdag er der sket en misforståelse.

SJ refererer mig for at have sagt, at de penge der "spares" i forbindelse med skolestrukturen skal bruges til uddannelsesmuligheder og institutioner i Jammerbugt Kommune. Det er ikke tilfældet. Den økonomi på 12 - 15 millioner kr. den nye skolestruktur giver bliver i skolevæsenet i Jammerbugt Kommune - sådan, at vi også fremover kan have folkeskoler med kvalitet og et folkeskolevæsen med kvalitet i Jammerbugt Kommune. Pengene skal således anvendes til at sikre, at vi kan læse det vejledende timetal i samtlige skoler, at der i højere grad end i dag bliver mulighed for skoleudviklingsprojekter, at der i højere grad end i dag bliver mulighed for efteruddannelse for personalet end vi kender det i dag. Endelig skal en del af pengene bruges til at finansiere lån i forbindelse med processen om at optimere de fysiske rammer i forhold til moderne pædagogiske principper. Der skal ikke bygges nye klasseværelser som følge af skolelukninger, men bygges nyt, som vil optimere de fysiske rammer som den fremtidige folkeskole i Jammerbugt Kommune skal arbejde i. I øvrigt forstår jeg naturligvis de store frustrationer der præges specielt de lokalsamfund, som helt mister eller føler de får et kraftigt indhug i den lokale skole de kender i dag - og der sættes spørgsmålstegn ved linjen og det retfærdige i beslutningen. Sådan vil det altid være ved politiske kompromisser hvor der gives og tages og hvor ingen får deres vilje, men hvor alle får fingeraftryk. Dette er ikke et oplæg til videre deltagelse i nogen læserbrevsdebat om skolestrukturen fra min side - blot et eksempel på hvor farligt det kan være at uddrage alt for meget af et lille klip i TV-Nord - revet ud af et måske 7 minutters interview - derfor denne præcisering af fakta omkring den beslutning der er taget.

Forsiden