Pengene bør følge barnet

Børnepasning 9. marts 2007 05:00

BØRNEPASNING: I Aalborg Kommune er der mangel på dagpleje- og vuggestuepladser, men det er jeg helt sikker på kan afhjælpes på anden måde, end at skaffe flere dagplejemødre. Der er nemlig en del forældre, der har ønsket om selv at passe deres børn, hvis de kunne få økonomisk mulighed for det. Kommunen giver tilskud til vuggestuer, børnehaver og dagplejere. Endvidere er der mulighed for at få tilskud til pasning i eget hjem, herunder til eks. au pair, ung pige i huset eller en bedsteforælder. Når kommunen giver tilskud til pasning af børn i eget hjem, burde dette i høj grad også gælde forældre. Dette er der mulighed for i flere af landets andre kommuner, men i Aalborg Kommune har man besluttet, at ordningen ikke skal etableres her. I kristendemokraterne har det altid været vores opfattelse, at pengene bør følge barnet. At et barns udvikling fordrer tryghed, nærhed og kærlighed, er jo ikke noget nyt. Dermed ikke sagt, at børn ikke kan få det ved at blive passet i forskellige respektive daginstitutioner og hos dagplejer, men bør forældrene ikke selv have valget? Børn har naturligvis også et socialt behov for at være sammen med andre børn, og det er der store muligheder for i Aalborg, med det store udbud af legestuer og børneklubber m. v. Jeg kender mødre, der benytter disse tilbud i op til fire gange ugentligt. Byrådspolitikerne vil gerne, at ”Aalborg viser vej”, så nu har I mulighed for at løse børnepasningsproblemet på en ny måde, nemlig ved at give tilskud til de forældre, der selv ønsker at passe deres børn. Et tilskud, der svarer til kommunens udgifter til vuggestuer, børnehaver og dagplejepladser i gennemsnit pr. måned eller i det mindste et tilskud, der svarer til det, man får til pasning af barn i eget hjem. Så svaret til, om Aalborg Kommune skal have flere dagplejemødre?... Ja, på grund af, at kommunen ikke er i stand til at overholde pasningsgarantien. Men giv da de forældre, der har lyst til at passe deres egne børn støtte hertil... især når det ikke vil koste kommunen en krone!

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...