Lokalpolitik

Pengene fundet til edb-udstyr

Brønderslev Kommune låner penge til den ny kommune

BRØNDERSLEV-DRONNINGLUND:Brønderslev Kommune kommer nu den ny Brønderslev-Dronninglund Kommune til undsætning. Brønderslev Kommune tager af kassebeholdningen for at den ny kommune kan komme på fuld højde edb-mæssigt. At Brønderslev Kommune træder til, hænger sammen med, at Brønderslev-Dronninglund Kommune kun kan låne 10,9 mio. kr. til harmoniseringen af de kommunale systemer. Uden én eneste kommentar godkendte Brønderslev Byråd at hjælpe den ny kommune. De 10,9 mio. kr., som Brønderslev-Dronninglund Kommune kan låne, rækker således kun til at betale den såkaldte KMD-konvertering til delvis finansiering af en fælles it-platform i den nye kommune. Den tildelte låneramme åbner ikke mulighed for at etablere en samlet fælles it-platform for den nye kommune, ligesom den heller ikke åbner mulighed for at etablere fælles telefoni, køb af it til de nyvalgte politikere, køb af Elektronisk Sags- og DokumentHåndteringssystem eller harmonisering af skolernes it. I forlængelse heraf behandlede sammenlægningsudvalget 12. april en sag om frigivelse af 10,9 mio. kr. til delvis gennemførelse af den it-mæssige sammenlægning samt en indstilling om, at der snarest muligt søges tilvejebragt yderligere penge til den it-mæssige sammenlægning via henholdsvis Brønderslev og Dronninglund Kommune eller sammenlægningsudvalget. På den baggrund foreslåes, at Brønderslev Kommune søger om sammenlægningsudvalgets tilslutning til at investere i det relevante it-udstyr. Brønderslev Kommune har råd til at træde til, idet kommunens økonomi styrkes med 12,4 mio. kr. i år. Ved at tage af dette beløb, vil det være muligt at imødekomme den helt overvejende del af ønskerne.