EMNER

Pengene går til nyt styrelsesled

Sæby går med betænkelighed med i ny formidlingsenhed, der skal hjælpe de svage ledige

SÆBY:Det var uden den store begejstring, men med betænkelighed, at Sæby Byråd uden afstemning sagde ja til at tilslutte sig nyskabelsen Formidlingsenheden Østvendsyssel. Den skal øge indsatsen for de svage ledige for at sikre deres tilknytning til arbejdsmarkedet - ved formidling af virksomhedsrettede tilbud, koordinering og udvikling af formidlingsindsatsen, at skabe netværk på tværs af kommunerne og udbredelse af viden om ”det rummelige arbejdsmarked”. Det overordnede formål med det forsøg, der er tale om, er at skabe grundlag for etablering af en permanent enhed, der ved styrkelse af en tværkommunal indsats kan give ledige og virksomheder forbedret service. Formidlingsenheden skal starte den 1.april som et samarbejde mellem Dronninglund, Frederikshavn,Læsø, Skagen og Sæby kommuner. Den placeres på AF-kontoret i Frederikshavn. Forsøget startes takket være midler fra Abejdsmarkedsstyrelsen - 315.000 kr. til etablering og 6.201.000 kr. til drift i den to-årige forsøgsperiode. Kommunerne skal bidrage tilsvarende. For Sæby Kommune indebærer det at stille den arbejdskraft, der hidtil gennem Det Sociale Koordinationsudvalg har stået for formidlingen, til rådighed i form af 65 personaletimer om ugen. Dertil kommer et samlet kontant kommunalt bidrag på 136.490 kr. i forsøgsperioden. De to ansatte ved Det Sociale Koordinationsudvalg i Sæby Kommune tilknyttes helt eller delvist den nye enhed. Socialudvalgsformand Hanne K. Christensen (V) anbefalede forsøget med denne konstatering: - Vi får i hvert fald ikke mindre ud af det end nu - forhåbentlig mere. Finn Jacobsen (V) var med på at hjælpe de svageste og tilføjede: - Men, det er tankevækkende, at der kommer et nyt styrelsesled, der ikke har været der før. Pengene skal i stor udstrækning bruges til den nye paraplyorganisation.Det er betænkeligt, men heldigvis skal forsøget evalueres. Skal enheden fortsætte efter forsøgsperioden bliver det dyrt. Brian Pedersen (S) udtrykte også skepsis: -Det gik bedre, da vi havde det tille AF-kontor i Sæby. Det skulle absolut nedlægges. Der er for mange aktører på banen. Fagforeningsmedlemmerne fatter ikke, hvad der foregår. Flemming Sten (K): - Benarbejdet skal udføres af de samme som hidtil. De resultatmål, der er sat, ser gode ud. Birgit Hansen (S): - Jeg ser det som et engsudviklingsprojekt. Lad os prøve at finde nye veje, før vi skyder projektet for et forhåbentlig bedre rummeligt arbejdsmarked i sænk. Søren Voss Jensen (T): - Folkene påAF-kontorerne ved ikke, hvad der sker uden for deres egne kontorvægge. Lad fagforeningerne få opgaverne igen.